Restauratie en renovatie

Over het restauratie en renovatie​

ABC Gevel is dè specialist in Overijsel op het gebied van gevelrestauratie, betonrenovatie en kelderafdichtingen.

 

Onze expertise worden zichtbaar in de zorgvuldige wijze van stofvrij uitkappen en slijpen. Deze technieken zijn bepalend voor succesvolle en duurzame gevelrestauratie. Met primaire aandacht voor alle geldende kwaliteitseisen en milieueffecten voeren we een vooronderzoek uit om te kunnen bepalen langs welke lijnen de restauratie en/of renovatie zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Dat voortraject is altijd van belang, maar zeker bij projecten die betrekking hebben op monumenten en historische objecten.

 

ABC Gevel laat u graag kennismaken met enige speerpunten van ons bedrijf. Voor elk project gelden in iedergeval de volgende uitgangspunten:

 

  • Afspraak is afspraak
  • Aandacht voor het milieu
  • Hoge kwaliteitsnormen
  • Toepassing van de nieuwste technologie

Interesse in restauratie en/of renovatie?

ABC Gevel is dè specialist in Overijsel op het gebied van gevelrestauratie, betonrenovatie en kelderafdichtingen.